• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe prowokacje polityczne

Zmiany liberalnych społeczeństw
Mnóstwo współczesnych społeczeństw bierze swoje wiadomości o świecie z mediów oraz nie ma w tym nic dziwnego ani niepewnego tak długo, jak środki masowego przekazu w danym państwie są pluralistyczne, wolne oraz starają się chociaż być bezstronne. W minionych latach widać jednak bezpośrednio, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim interesem, który ma za zadanie przynieść określone pożytki inwestorom i pomnażać wartość marek na giełdzie. Niestety, nie służy to zbytnio jakości samych programów i informacji medialnych, w związku z tym dużo społeczeństw ma obowiązek radzić sobie z doborami politycznymi bez pozyskania odpowiedniego wsparcia merytorycznego ze strony publikatorów. Coraz to częściej albowiem media odpuszczają sobie misję krzewienia pośród mieszkańców zasadniczej wiedzy na temat najróżniejszych szczegółów życia politycznego. Coraz to częściej w następstwie tego politolodzy lub socjolodzy spostrzegają jak na dłoni, że społeczeństwo daje sobą explicite manipulować, nawet jeżeli politycy nie są zanadto wytrwali. Dostęp do mediów, które poszukują wyłącznie korzyści pieniężnych, daje politykom znakomite narzędzie do zdobywania poparcia.

Categories: Blog

Comments are closed.